Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

 
 
liczba druków w bazie:
w tym druków aktywnych:
z druków korzystano:
1 984
1 790
118 204 159 razy
 
Aktualnie jesteś: Wzory druków i umów (strona główna) » Rachunkowość » Wzory formularzy składanych do KRS, dotyczących sprawozdań finansowych » KRS-Z30 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym ...

PODZIAŁ TEMATYCZNY

!
!
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach
Pomoc techniczna »
Filmy instruktażowe
Program DRUKI Gofin
Tworzenie i obsługa bazy podmiotów

OBJAŚNIENIE FORMATÓW

KRS-Z30 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty

Uwagi od redakcji:
  • Druk KRS-Z30 dotyczy obecnie tylko samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
  • Z dniem 15 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad przekazywania dokumentów finansowych do KRS. Ich złożenie obecnie może następować wyłącznie w drodze bezpłatnego zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości (system dostępny jest na stronie ekrs.ms.gov.pl).

    Co ważne, do 30 września 2018 r. do zgłoszenia (wniosku) można dołączyć elektroniczne kopie (tj. skany) dokumentów finansowych sporządzonych i podpisanych (źródłowo) w postaci papierowej. Zgłoszenie i skany tych dokumentów wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną (art. 19e ust. 2 ustawy o KRS, Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.).

    Nowe zasady dotyczą także trybu informowania sądu rejestrowego o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Stosowne oświadczenie składają spółki jawne i partnerskie, o ile zgodnie z przepisami nie mają obowiązku prowadzenia pełnej księgowości i nie czynią tego dobrowolnie. Nowy system umożliwia również złożenie zgłoszenia dotyczącego takiej informacji.

    W przypadku niemożności skorzystania z drogi zgłoszenia (np. brak PESEL) obowiązki sprawozdawcze mogą zostać zrealizowane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu S24. Wniosek składany przez portal S24 dotyczący złożenia dokumentów finansowych podlega opłatom na zasadach ogólnych (łącznie 140 zł).

Podstawa prawna:
 
Formularz aktywny w formacie GOFIN
z możliwością zapisu (wypełnianie, wydrukowanie, zapisywanie, wprowadzanie zmian)
Uwaga ! Aby korzystać z druku niezbędna jest jednorazowa instalacja programu DRUKI Gofin w wersji KOMERCYJNEJ (płatnej) » lub wersji niekomercyjnej (darmowej) »
Formularz w formacie PDF
(wydrukowanie do ręcznego wypełnienia)
Uwaga! Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie www.adobe.com
Załączniki do druku
Film instruktażowy - Dodawanie załączników »
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60