Wyszukaj

Jak szukać?»

1 068
989
26 425 062 razy
 
Aktualnie jesteś:

DRUKI Gofin (strona główna)

PODZIAŁ TEMATYCZNY DRUKÓW
Podatki dochodowe
Podatek VAT
Podatek akcyzowy
Inne podatki
Ordynacja podatkowa
Zgłoszenia identyfikacyjne (NIP)
Rachunkowość
Prawo pracy
Zasiłki i świadczenia
Składki ZUS
BHP
Druki KRS dla spółek i innych podmiotów
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Rejestracja w systemie EORI
Wpisy do rejestru zastawów
Ochrona środowiska
Inne druki i umowy
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Sprawozdawczość GUS
OBJAŚNIENIE FORMATÓW
Informacja o formacie
wybrany format:
Aktywny druk GOFIN
ikona:
gofin
charakterystyka:
Wszystkie wzory druków opracowane w formacie GOFIN to aktywne formularze, pozwalające na automatyczne przeliczanie wartości "okienek". Druki w formacie GOFIN po wypełnieniu mogą zostać wydrukowane i zapisane na dysku komputera w celu archiwizacji lub późniejszej edycji. Druki w formacie GOFIN można obsługiwać wyłącznie przy wykorzystaniu bezpłatnego autorskiego programu Druki GOFIN.
Najpopularniejsze
ZAP-3 - Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
Ewidencja przebiegu pojazdu
NIP-2 - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (za okresy miesięczne)
Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT - 1 strona
ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek
Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę
Skierowanie pracownika na wstępne/okresowe badania lekarskie
Umowa zlecenia - wzór nr 1
Umowa o pracę
ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa
Nota korygująca
PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
Świadectwo pracy
Lista obecności
ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
Wezwanie do zapłaty
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60