Wyszukaj

Jak szukać?»

1 128
1 048
33 461 764 razy
 
Aktualnie jesteś:
DRUKI Gofin (strona główna) » Podatki dochodowe » PIT » Deklaracje i informacje

PODZIAŁ TEMATYCZNY

Podatki dochodowe
Podatek VAT
Podatek akcyzowy
Inne podatki
Ordynacja podatkowa
Zgłoszenia identyfikacyjne (NIP)
!
Rachunkowość
Prawo pracy
Zasiłki i świadczenia
Składki ZUS
BHP
Druki KRS dla spółek i innych podmiotów
!
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Rejestracja w systemie EORI
Wpisy do rejestru zastawów
Ochrona środowiska
Umowy
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Sprawozdawczość GUS
Egzekucja administracyjna
!
Inne druki
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

OBJAŚNIENIE FORMATÓW

PIT-6 / PIT-6L(8) - Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Uwagi od redakcji:
Podstawa prawna:
FORMAT DRUKU
OPIS FUNKCJONALNOŚCI
UWAGA
PIT-6 / PIT-6L(8) - Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
Formularz aktywny w formacie PDF (wypełnianie, wydrukowanie, bez zapisu)
Do wypełniania aktywnych formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie www.adobe.com

Wersje druku

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60